Ik zoek talent

Waarom werkt Talentplatvorm alleen o.b.v. Werving & Selectie (vinden & verbinden) en niet o.b.v. detachering?

Detacheren klinkt flexibel en vrijblijvend vanuit de kant van de opdrachtgever. Door middel van een bepaald opzegtermijn kan het contract gemakkelijk en snel weer ontbonden worden. Dit werkt natuurlijk twee kanten op. Vanuit de markt wordt er van alle kanten getrokken aan het schaarse technische talent. Vanuit een detacheringsconstructie kan het talent gemakkelijk weer opstappen. Vinden, verbinden en binden vanuit onze opinie kan alleen d.m.v. een rechtstreeks contract bij de opdrachtgever.

Wil het technisch talent een vaste of een tijdelijke / interim aanstelling?

Verder is uit onderzoek gebleken dat specifiek technisch talent zich liever wil binden aan één vaste werkgever. Ook al is er sprake van een tijdelijk- of deeltijd contract. Het talent zal immers door zijn collega’s gezien worden als volwaardig vaste werknemer wat de sfeer enorm ten goede komt. Bovendien is de kans groter dat een talent intern kan doorgroeien in functie bij een rechtstreekse indiensttreding bij de opdrachtgever i.p.v. een tijdelijke detacheringsopdracht. 

Hoeveel betaal je als werkgever nu aan detachering t.o.v. bemiddeling middels W&S?

De afgelopen 10 jaar hebben wij onderzoek gedaan onder diverse opdrachtgevers maar ook het technische talent. Het talent wist ons exact aan te geven tegen welk uurtarief ze bij een detacheringsbureau worden weggezet bij de opdrachtgever en wat het talent daadwerkelijk zelf per uur ontvangt aan salaris. 

Werkgevers willen in eerste instantie vanuit flexibiliteit de werkgeversrisico’s zoveel mogelijk bij het detacheringsbureau neerleggen.  Maar dit is wel een hele een dure constructie. Zie het voorbeeld hieronder:

Rekenvoorbeeld:

Technisch detacheringsbureaus die talenten met een HTS achtergrond leveren rekenen al snel een kostprijsfactor van 2,6 over het kale bruto uurtarief.  Met een beetje pech moet je als opdrachtgever het talent ook nog minimaal 1 jaar (1800 uur) inlenen. Vaak heeft een opdrachtgever geen keus en wordt het technisch talent /de techneut alleen op basis van detachering aangeboden omdat dit veel lucratiever is dan bemiddeling op basis van een éénmalige fee.

 • Een technisch talent heeft een bruto maandsalaris van € 3000,- en wordt 1 jaar (1800 uur ingeleend)
 • Een maand telt bij een 40 urige werkweek 173,33 gewerkte uren.
 • Het kale bruto uurtarief bedraagt dan € 3000 : 173,33 uur = € 17,30
 • Het verkoopuurtarief wat jij betaalt is € 17,30 x 2,6 omrekeningsfactor = € 45,-
 • Na 1 jaar inlenen betaal je dus 1800 uur x € 45,- = € 81.000,-

Bij werving & selectie via Talentplatvorm betaal je afhankelijk van het gekozen pakket éénmalig € 6.000,- of € 7.500,- of 9.950,-.

Natuurlijk betaal jezelf nog het jaarsalaris van het talent incl. werkgeverslasten. Als werkgever betaal je per jaar € 3000 x 12 =€ 36.000 x 1,35 (werkgeverslasten) = € 48.600

Totaal betaal je als het talent rechtstreeks op contract wordt genomen uitgaande van het professional pakket € 7.500,- + €48.600,- = € 56.100,-

 • Werving & Selectie via Talentplatvorm bespaart u € 81.000 (jaar detachering) – € 56.100 = € 24.900
 • Het break-even -point van detacheren en werving & selectie ligt in bovenstaande situatie op
 • 554 uur = 69 werkdagen = ca. 3 maanden. Bij langer inlenen dan 554 uur is het financieel aantrekkelijk om het talent rechtstreeks via Talentplatvorm aan te nemen.

Wat zijn de kosten van een werving en selectieprocedure indien een bedrijf deze zelf verricht en wat zijn de kosten als er na een jaar ook nog eens sprake is van een mismatch?

Financiële onderbouwing

Gemiddelde wervingskosten door organisatie zelf / functie HR Adviseur, salarisniveau: circa 55K zonder inschakeling printmedia. Het gaat hierbij om de totale kosten van eigen medewerkers die toegerekend worden aan het wervingsproces.

 • Opstellen functieprofiel en intern geaccordeerd krijgen bij diverse partijen: € 1000
 • Opstellen advertentietekst, bepalen wervingsmedia en zoektijd op social media en recruitment sites: € 1000
 • Plaatsingskosten op 2 online vacaturesites en handeling: € 800
 • Administratieve handeling binnenkomst reacties en correspondentie: € 1000
 • Lezen CV’s door 2 collega’s plus overleg en maken van shortlist: € 2000
 • Plannen/regelen gesprekken kandidaten diverse rondes: € 500
 • 6-8 kandidaten 1e ronde met 2 collega’s incl. evaluatie daarvan: €2000
 • 2-3 kandidaten 2e ronde met 2 collega’s incl. evaluatie daarvan: € 700
 • 1 kandidaat laatste ronde/arbeidsvoorwaarden: € 300
 • Administratieve afwikkeling alle sollicitanten: € 700

Totaal zonder inschakeling printmedia: € 10.000
Totaal met printmedia: tussen € 12.000,- & € 15.000,-

Extra kosten indien na een jaar blijkt dat er een mismatch is. Deze kosten betreffen niet alleen betrokkene maar heeft ook effect op output collega’s.

 • Inwerksalariskosten, introductie, aanvankelijk beperkte output plus scholing/training out of pocketkosten: € 30.000
 • Fouten/gemiste orders, te duur ingekocht, verlies declarabele uren, niet effectieve organisatiestructuur, weerslag op motivatie en output collega’s plus eventuele ziekteverzuimkosten: € 10.000
 • Correctiegesprekken en administratieve handeling uit dienst: € 1000
 • Opnieuw wervingskosten na een jaar zoals hierboven: € 10.000

Totale kosten bij een mismatch € 51.000

Worden alle voorgestelde kandidaten vooraf persoonlijk door Talentplatvorm gesproken?

Ja Talentplatvorm spreekt vertrouwelijk en persoonlijk face-to-face met alle technisch talenten op eigen kantoor in Drachten. 

Wat is het verschil tussen de pakketten Talentpool, Professional en Management?

Lees meer over pakketten

Kan ik het talent van Talentplatvorm rechtstreeks op contact nemen?

Ja, dit is mogelijk. Hiervoor betaal je de vooraf overééngekomen pakketprijs.

Hoe komt Talentplatvorm aan het juiste technische talent?

Met 10 jaar ervaring heeft Talentplatvorm de afgelopen jaren een enorm netwerk opgebouwd van technisch talent. Wij hebben een uniek track & tracing systeem ontwikkeld hoe we de technisch specialisten kunnen volgen en contacten. 

Waarom liggen de tarieven van Talentplatvorm tot wel 37% lager dan andere werving & selectiebureaus?

Vooropgesteld berekenen wij al niet een fee o.b.v. een achteraf bekend jaarsalaris. Een salaris zegt immers niets van de kwaliteit van een talent. Daarnaast weet je voorafgaand aan een sollicitatieprocedure niet welk bedrag je moet betalen aan een bureau. Talentplatvorm werkt hoofdzakelijk o.b.v. exclusiviteit zodat de plaatsingskans groter is dan het vrijblijvend mogen meezoeken voor een vacature. Dit vertaalt zich direct in een lagere vooraf bekende en éénmalige fee. Wij houden van transparantie en geven je duidelijk aan wat je allemaal krijgt via onze pakketten en wat je hiervoor betaald. 

Kunnen jullie een rekenvoorbeeld van het feit wel 36 % goedkoper te zijn dan de markt?

Rekenvoorbeeld:

Je betaalt een nieuw aangenomen engineer € 3500,- bruto per maand. Bij een bemiddeling fee in de markt o.b.v. een regeling 20% van een bruto jaarsalaris (incl. 8% vakantiegeld) betaal je € 9.072,-. Talentplatvorm rekent voor een zeer uitgebreid professionalpakket éénmalig € 7.500,-.  Voor jou een besparing van  € 1.572,- (17,3%)

Voor een nieuw aangenomen projectleider (zonder hiërarchisch leidinggevende taken) met  een maandsalaris van € 4500,- betaal je o.b.v. bovenstaande 20% regeling in de markt € 11.664,-. Talentplatvorm rekent binnen het Professional pakket éénmalig € 7.500,-.  Voor jou een besparing van € 4.164,- (35,7%)

Voor een nieuw aangenomen afdelingshoofd (Hoofd Engineering) met hiërarchisch leidinggevende   verantwoordelijkheden met een maandsalaris van € 5.000,-  betaal je o.b.v. bovenstaande 20% regeling in de markt € 12.960,-.  Bij Talentplatvorm kom je in het zeer uitgebreide Managementpakket en betaal je éénmalig € 9.950,-.  Voor jou een besparing van € 3.010,- (30%)

Waarom moeten we een deel van de pakketprijs vooraf betalen?

Om vrijblijvendheid te voorkomen en onze gemaakte kosten deels te kunnen dekken kunnen wij kwaliteit waarborgen. Wij gaan veel verder in onze dienstverlening dan gebruikelijk in de markt. Zo verrichten wij activiteiten als Headhunting, Executive search, maar leveren wij ook gratis een gedrags- en drijfverentest. Talentplatvorm gelooft niet in “No Cure, No pay”. Deze beloningsstructuur werkt altijd op basis van een percentage van een jaarsalaris. Dit klinkt aantrekkelijk maar deze vorm wordt gedreven door omzet. Immers hoe hoger het jaarsalaris van een geplaatst talent hoe hoger de fee. Een talent met een hoog salaris hoeft niet perse de beste kandidaat te zijn. Kortom “No Cure, No Pay” stimuleert niet de kwaliteit en de samenwerking maar stuurt  het individu in dit geval de omzet van de bemiddelaar. Bovendien geldt vaak dat als een bureau na een tijd zoeken nog geen goede kandidaat heeft kunnen leveren, ze gemakkelijk worden en uiteindelijk op de proppen komen met een kandidaat/sollicitant/talent om toch nog inkomsten te kunnen genereren. Deze kandidaat hoeft lang niet de beste te zijn voor jou als opdrachtgever. Wij geloven in een Fixedfee (vooraf vastgestelde fee) op basis van “No Cure, Less Pay”  (éénmalige initialisatiefee van € 2.500,-). Een hoog jaarsalaris van een talent betekent voor jou in ons geval geen hogere fee maar een vaste prijs.geloven in een Fixedfee (vooraf vastgestelde fee) op basis van “No Cure, Less Pay”  (éénmalige initialisatiefee van € 2.500,-). Een hoog jaarsalaris van een talent betekent voor jou in ons geval geen hogere fee maar een vaste prijs. 

Doet Talentplatvorm ook meer dan alleen Werving & selectie van technisch specialisten en technisch leidingevenden?

Ja, wij verzorgen diverse trainingen waaronder taaltrainingen, verkooptrainingen, socialmedia trainingen, managementtrainingen en sollicitatietrainingen.

Daarnaast geven wij adviezen. Denk aan Strategisch management advies, Bedrijfscultuurscan (scan van jouw organisatie, wat leeft er onder het personeel) , bedrijfsovernames, reorganisaties, herstructurering, outsourcing / resourcing, verkoop van je bedrijf of mobiliteit van je huidige personeel.

Wij bieden diverse psychologische testen en assessments als bevestiging voor een keuze voor een nieuw aan te nemen talent maar ook om je huidige personeel te kunnen testen (zit hij of zij nog op de goede werkplek)

Waarom biedt Talentplatvorm een training-on-the-job gedurende het eerste jaar na plaatsing van een talent?

Wij horen vaak in de markt dat aangenomen talent vaak de eerste periode in het diepe wordt gegooid door de werkgever en verzuipt in alle werkzaamheden. Zijn leidinggevende heeft vaak geen tijd om de nieuwe medewerker te coachen of in te werken. Dit resulteert in chaos, slechte resultaten, demotivatie onder de medewerker en een grote kans dat na een jaar de medewerker weer vertrekt.

Om dit te voorkomen biedt Talentplatvorm de mogelijkheid om de nieuwe medewerker, eventueel gezamenlijk met zijn leidinggevende, te coachen op zijn werk zodat de kans groot is dat alle partijen na een jaar nog enthousiast zijn en de samenwerking kunnen voortzetten.

Wat doet Talentplatvorm aan aftersales en nazorg?

Wij vinden dat het na de plaatsing voor ons niet stopt. Hoewel Talentplatvorm feitelijk na plaatsing niet meer verantwoordelijk is voor het geplaatste talent en ook geen garantie geeft, voelen wij ons wel moreel verplicht om de contacten te blijven onderhouden. Gedurende het eerste jaar zal Talentplatvorm dan ook persoonlijk langskomen en in gesprek gaan met het talent en zijn leidinggevende.