Quality Engineer | Technisch Documentalist

 • Full Time
 • Drachten
 • Salaris: ca. 58.320 br. per jaar

Bij wie kom je te werken?

Onze opdrachtgever ontwerpt, ontwikkelt en produceert innovatieve technisch apparaten binnen diverse procesindustrieën. Ze hebben hierin een leidende positie als leverancier van deze systemen voor de voedingsmiddelen, zuivel, (petro)chemie en farmacie die wereldwijd worden geëxporteerd. Het bereik wordt lokaal ondersteund door dochterondernemingen in Duitsland, de VS, China en een netwerk van gelieerde bedrijven over de hele wereld.

Ter uitbreiding zoeken wij een brede afwisellende dubbelfunctie van:

Quality Engineer  | Technisch Documentalist

Technisch documentalist

Wat is je plaats in de organisatie?

 • De technisch documentalist staat onder leiding van het Hoofd Engineering en rapporteert aan hem.
 • De technisch documentalist rapporteert de voortgang van de projectdocumentatie aan de projectbegeleider.

Wat is het doel van de functie?

 • Handleidingen, MDR’en en andere documenten worden op tijd naar de klant gestuurd.
 • De technische kennis van de engineering staat in de WIKI.
 • Procedures en werkinstructies staan in de WIKI.
 • Medewerkers worden op tijd en inhoudelijk geïnformeerd over veranderingen in wetgeving en normeringen.

Wat ga je doen?

 • Opstellen van de standaard handleidingen in samenwerking met Verkoop/Service/Engineering.
 • Opstellen van projectspecifieke handleidingen.
 • Opstellen en verzamelen van overige projectdocumentatie.
 • Het verspreiden van handleidingen en overige projectdocumentatie zowel digitaal als hard-copy binnen en buiten de organisatie.
 • De technische kennis van Engineering verzamelen en vastleggen in de WIKI.
 • Bijhouden van de normen/wetgeving en de veranderingen hierin. Deze kennis up-to-date houden in de WIKI en overdragen aan medewerkers.
 • Verzamelen van informatie betreffende procedures en deze vastleggen in de WIKI.
 • Verzamelen van informatie betreffende werkinstructies en deze vastleggen in de WIKI.
 • Medewerkers instrueren en trainen over de kennis in de WIKI en de veranderingen hierin.
 • Je hebt in deze functie contact met de afdelingen Verkoop, Service, Engineering en Productie
  daarnaast ook met klanten, leveranciers en norm-instituten

Wat zijn verantwoordelijkheden?

 • Verantwoordelijk voor inhoudelijk correcte documentatie van alle voorkomende apparaten.
 • Verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de afgesproken projectdocumentatie aan Productie c.q. de klant.
 • Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van up-to-date technische kennis in de WIKI t.b.v. Engineering.
 • Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van up-to-date normen/voorschriften in de WIKI t.b.v. diverse geledingen
 • Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van up-to-date procedures en werkinstructies in de WIKI mede t.b.v. ISO.

Kennis, vaardigheden, competenties?

Kennis

 • HBO denk- en werkniveau (Werktuigbouwkunde).
 • Kennis van de machinerichtlijn.
 • Kennis van de EC1935/2004-richtlijn.
 • Kennis van normen.
 • Basiskennis van procesapparatuur en apparaten .

Vaardigheden

 • Uitstekende kennis van het Nederlands en behoorlijke kennis van Engels en Duits.
 • MSOffice (Word, Excel).
 • Adobe Acrobat en Illustrator t.b.v. vervaardigen van kwalitatief goede PDF-en.
 • ISAH
 • Wikipedia

Competenties

 • Accuratesse
 • Besluitvaardigheid
 • Communiceren
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Zelfstandigheid
 • Overdragen van kennis
 • leidinggeven deels

Quality Engineer

Wat is je doel en plaats in de organisatie ?

 • Het opzetten, invoeren, bewaken en optimaliseren van een integraal kwaliteitsborgingsysteem
 • Hiërarchisch is verantwoording schuldig aan de Operations manager

  Wat ga je doen?

  • Het leidinggeven aan en uitvoeren, opzetten, invoeren, bewaken en optimaliseren van een integraal systeem van kwaliteitsborging. Dit houdt in het:
   • (laten) beschrijven van organisatorische situaties en het beoordelen daarvan op onvolkomenheden voor wat betreft de werking van het integrale kwaliteitssysteem
   • (laten) beschrijven van organisatorische situaties en het beoordelen daarvan op onvolkomenheden voor wat betreft de werking van het kwaliteitssysteem.
   • Doen van verbeteringsvoorstellen aan de algemeen directeur.
   • Zordragen voor de ontwikkeling van de kwaliteitsgedachte in zijn algemeenheid en in het bijzonder in het ontwerpstadium van producten.
   • Zorgen voor de ontwikkeling, invoering en bewaking van procedures, methodieken en normen.
   • Beheren van de desbetreffende organisatie-, kwaliteit- en procedurehandboeken ten aanzien van bijvoorbeeld inkoop, opslag, productie en
   • Controleren van de naleving van het kwaliteitssysteem door afdeling- en bedrijfsevaluaties (audits).
   • Incidenteel uitvoeren van kwaliteit audits bij toeleveranciers en onderaannemers.
  • Onderzoeken, signaleren en melden van nieuwe relevante normen, regels en wetgeving.
  • Kennis van de relevante normen en wetgeving voor machines en drukvaten (PED,Machinerichtlijn &Atex).
  • Op periodieke basis het managementteam inzake integrale kwaliteitsaangelegenheden.
  • Is in het bezit van een geldig rijbewijs B.
  • Is in het bezit van het Vol VCA diploma.
  • Onderhoud de contacten met certificerende instanties.
  • Het houden van een eindcontrole met de verantwoordelijke behandelaar.
  • Het vrijgeven van het product tbv verzending.
  • Het uitvoeren van en meewerken van de RI&E, het opvolgen van het uitvoeren van de plan van aanpak.
  • Indien ATEX van toepassing is geldt ook de Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
   • Fungeren als liason met de Notified Body verantwoordelijk voor het uitreiken van het EC-typecertificaat met betrekking tot voorgestelde wijzigingen in het ontwerp, het assessment van het kwaliteitssysteem met betrekking tot het updaten van het  kwaliteitssysteem (zover relevant voor ATEX certificering).
   • Het fungeren als liason met de Notified Body verantwoordelijk voor de authorisatie van initiele approval en wijzigingen van relevante tekeningen zover van toepassing.
   • De authorisatie van concessies met betrekking tot ATEX zoals beschreven in Norm EN-80079-34 paragraaf 8.3 (J).
   • Het informeren van de klant met betrekking tot eventuele speciale condities voor veilig gebruik of limiteringen in het gebruik.
   • Het checken en accepteren van alle relevante (gewijzigde) Atex documenten, inclusief die door derde zijn toegeleverd , zodanig dat conformiteit aan het ATEX certificaat is en blijft gewaarborgd.

  Wat vragen wij van je in deze functie?

  • HBO Niveau
  • Kennis van (ervaring met) de/het:
   • Doelstellingen, beleidsvoornemens, logistieke proces.
   • Technische (productie) processen en het product in zijn algemeenheid.
   • Kwaliteitsborgingsystemen en het ontwikkelen, vastleggen en invoeren van procedures.
   • Wijze van evalueren van kwaliteitssystemen zowel in- als extern.
   • Kennis van de relevante normen en wetgeving voor onder andere machines en drukvaten (PED, Machinerichtlijn & Atex).
   • Gehanteerde geautomatiseerde systeem.
   • Communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
   • Statistische onderzoeksmethoden en bedrijfskunde.

   Verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

   • Is verantwoordelijk voor de opzet, bewaking en verbetering van de integrale kwaliteitsborging op economisch verantwoorde wijze.
   • Verantwoordelijk voor het voeren en houden van toezicht op het NCR-systeem.
   • (mede)Verantwoordelijk voor contacten met de bevoegde autoriteiten omtrent wet en regelgeving
   • Het beheren en onderhouden van de diverse (milieu) vergunningen;
   • (mede) Verantwoordelijk voor contacten en contracten met de bevoegde instanties omtrent de diverse zaken en certificaten zoals: ISO 9001, VCA*, PED code,  ATEX, Machinerichtlijn,ISO 3834, 3-A, Gost-R .
   • Het maken en registreren van de benodigde formulieren en documenten
   • (mede) Verantwoordelijk voor het onderhoud aan gebouwen, inventaris en machines.
   • Controle op de werkzaamheden geschiedt door interactie met de Operations manager wanneer nodig en indirect aan de hand van audits.

   Bevoegd

   • Het vertegenwoordigen van de Directie bij aangelegenheden welke te maken hebben met het integraal kwaliteitsbeleid.
   • Het uitvoeren van wijzigingen ten behoeve van het integrale kwaliteitssysteem.
   • Het stilleggen van werkzaamheden in en rond de gebouwen en gronden indien er onveilig gehandeld wordt.
   • Het stilleggen (hold) van werkzaamheden van en aan producten.
   • Het aangaan van verplichtingen tbv het onderhoud aan gebouwen, inventaris en machines (een en ander in goed overleg met de Operations manager).
   • De functievervuller heeft een bij afwezigheid van de Operations manager tekenbevoegdheid t.o.v. verklaringen van overeenstemming.

   Wat bieden wij je?

   • Meteen in dienst bij onze opdrachtgever met een prettige bedrijfscultuur ‘wij-gevoel’;
   • Een kans bij een groeiend innovatief technisch bedrijf;
   • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden;
   • Een marktconform salaris, op basis van ervaring en opleiding;

   Enthousiast en wil je meer weten?

   Of ken je iemand anders die deze functie zou willen en kunnen vervullen? Reageer dan door een sollicitatie te sturen aan info@talentplatvorm.nl of via onze website: www.talentplatvorm.nl   Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met David Toering op telefoonnummer 0512 20 20 08.

   Sinds 2003 selecteert Talentplatvorm haar opdrachtgevers vooraf op bedrijfscultuur (hoe gaan ze met elkaar om), liquiditeit en betrouwbaarheid. Zaken die je aan de voorzijde vaak niet ziet. Je werkt in een prettige sfeer waar iedereen elkaar respecteert en waar fouten gemaakt mogen worden. Complimenten krijg je niet alleen als iets goed is gegaan, maar ook voor “de weg er naar toe”, ook al heeft het niet het verwachte resultaat gebracht. Kortom plezier in je werk.

   Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 32 MB.
   Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring (zie footer van onze website)