Projectmanager werktuigbouwkundige installaties (utiliteit) VASTE BAAN

Bij wie kom je te werken?

Onze opdrachtgever is een technische dienstverlener, gespecialiseerd in ontwerp, realisatie en beheer voor o.a. klimaattechniek binnen de utiliteit.

Wat zoeken we?

Dit functieprofiel is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden. De persoon die deze functie vervuld, is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Tevens leeft hij/zij de richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op BRL, het ISO-kwaliteitszorgsysteem, VCA en het bedrijfsreglement.

Projectmanager W utilitaire installaties

coördinerend planner met ondernemersgeest

Doel

De projectmanager draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste kwaliteit en het juiste rendement van de projecten die onder zijn/haar leiding worden uitgevoerd. Tevens zorgt hij/zij voor de juiste begeleiding van de uitvoerders die direct bij de projecten betrokken zijn. Hij/zij onderhoudt ook contacten met de opdrachtgever en verzorgt de acquisitie van projecten. 

Wat ga je doen? 

Techniek

 • Is verantwoordelijk voor een efficiënte en rendabele uitvoering van projecten volgens opgegeven specificaties en planning.
 • Up-to-date houden van de benodigde vakkennis, zowel voor zichzelf als het bewaken van opleidingen van monteurs.
 • Bewaking van inzet uren en materiaalverbruik.
 • Het bedenken en uitwerken van oplossingen en ingeval van afwijkingen tijdig bijsturen.
 • Volgen en sturen van projecten op kwaliteit en rendement.
 • Opleveren van projecten.
 • Na-calculeren en evalueren van projecten.
 • Budgetteren van de jaaromzet en verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van de gebudgetteerde omzet.
 • Controleren van offertes voor wat betreft de calculatie en de materiaalkeuze.
 • Beoordelen van leveranciers.
 • Houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten.
 • Adviseert de directie gevraagd en ongevraagd ten aanzien van het bedrijfsbeleid.
 • Is resultaat verantwoordelijk voor een bedrijfsonderdeel.

Organisatie

 • Verzorgt de planning van benodigde inzet van personeel.
 • Zorgt voor de juiste afstemming op het gebied van werkvoorbereiding.
 • Bezoekt de projecten en voert werkplekinspectiesuit.
 • Zorgt voor een goede start van de werkzaamheden op een project door middel van het organiseren van een kick-off bijeenkomst bij aanvang van een project.
 • Streeft naar een planning met een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en middelen.
 • Controleren van de werkplanning en bewaken van de voortgang op een project.
 • Signaleren, opnemen, bewaken en afhandelen van meer- en minderwerk.
 • Maakt projectmap aan, verzorgt de complete projectdocumentatie, inclusief revisietekeningen, keurings-/ testrapporten en overige rapportages.
 • Organiseert werkoverleggen.
 • Neemt deel aan toolboxmeetings of verzorgt deze meetings.
 • Voeren van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.
 • Stuurt de projectorganisatie aan op basis van rendementsdoelstellingen.

Klant

 • Verzorgt de communicatie met de opdrachtgever, maakt voortgangsrapportages en woont bouwvergaderingen bij.
 • Adviseren van klanten over te kiezen installatieconcepten.
 • Onderhouden van de contacten met de opdrachtgever.
 • Relatiebeheer en het acquireren van opdrachten.
 • Opstellen en uitbrengen van offertes en het volgen van dit traject.

Wat vragen wij van jou?

Ben je op zoek naar een dynamische omgeving en ben je, net als onze installaties?  Dan zit je goed. Wij zijn op zoek naar iemand die heel erg klant- en service gericht is. Je hoeft dit uiteraard niet alleen te doen. Je werkt nauw samen met collega’s binnen je eigen team. Daarnaast werk je natuurlijk ook met andere collega’s, leveranciers en klanten.

 • Technische afgeronde HBO opleiding zoals bijvoorbeeld HTS Werktuigbouw (bijvoorkeur MIT of HIT)
 • Kennis van commercie, techniek, HBO niveau
 • Affiniteit in het technisch goed onderlegd Instrueren, adviseren, motiveren en begeleiden van medewerkers + overdragen kennis / inzicht
 • Kennis van verschillende bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur
 • Kennis van planningsprogramma’s en projectadministratie

Welke vaardigheden worden van je verwacht?

 • Communiceren, Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.
 • Flexibiliteit, Is continu bezig zijn/haar aanpak tijdens het proces af te stemmen op de gemaakte afspraken.
 • Klantgerichtheid, Onderzoekt de wensen van de klant en vertaalt deze in passende oplossingen.
 • Krijgt anderen mee om een doelstelling te bereiken.
 • Planmatig werken, Structureert werkprocessen (van anderen) en zoekt tijdig naar een oplossing voor verstoringen in de voortgang.
 • Financieel bewustzijn, Zoekt naar mogelijkheden om financiële kosten en baten van de werkzaamheden voor de gehele onderneming te verbeteren.
 • Analytisch vermogen, Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.
 • Initiatief, Zoekt kansen en onderneemt actie ter verbetering van de resultaten.
 • Resultaatgerichtheid, Is gericht op het behalen van goede resultaten en doelstellingen, zowel op de korte als op de lange termijn.
 • Verantwoordelijkheid, Neemt de verantwoordelijkheid voor toezeggingen die implicaties hebben voor de organisatie.
 • Stresstolerantie, Blijft effectief in (crisis)situaties waarbij prestaties onder druk komen te staan.
 • Besluitvaardigheid, Neemt besluiten die (grote) gevolgen kunnen hebben voor een bedrijfsonderdeel.

Wat bieden we jou? 

Je maakt deel uit van een ambitieuze, innovatieve en sterkgroeiende organisatie waar de wij-cultuur en het samenwerken centraal staat.  Er zijn voldoende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, doorgroei in functie en het volgen van trainingen en cursussen.  Je krijgt rechtstreeks een vastcontract bij onze opdrachtgever voor een structurele invulling. Uitstekende primaire-, secundaire- en tertiaire voorwaarden.

Enthousiast en wil je meer weten?

Ben je getriggerd en geïnteresseerd, of ken je iemand anders die deze functie zou willen en kunnen vervullen? Reageer dan door een sollicitatie te sturen aan info@talentplatvorm.nl of via onze website: www.talentplatvorm.nl   Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met David Toering op telefoonnummer 0512 20 20 08.

Tagged as: , ,

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring (zie footer van onze website)