Manager Technology en Innovatie (MT)

 • Full Time
 • Drachten
 • Salaris: ca. € 90.000 bruto per jaar

Bij wie kom je te werken?

Onze opdrachtgever is marktleider in innovatieve systemen voor de automotive sector. Het is een wereldwijd bedrijf met ruim 200 medewerkers en klanten.

Het bedrijf heeft diverse hele grote wereldwijde opdrachten binnengehaald op het gebied van de productie en ontwikkeling van elektrisch aangedreven voertuigen. Daarom is Talentplatvorm op zoek naar een:

Manager Technology en Innovatie (MT)

Wat is je doel in deze functie?

Leiden, coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden van de afdeling technologie. Je stuurt direct drie Teamleiders aan en indirect 40 hoogopgeleide (HBO/WO) technici werktuigbouwkunde, elektronica, mechatronica.  Hierbij zorg je dat alle ontwikkelingsprogramma’s worden gerealiseerd. Bijdragen aan het behalen van de gewenste levertijden, kwaliteitsdoelstelling en overige KPI’s van de organisatie.

Wat zijn je bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

Communicatie

 • Afstemmen van beleidsbeslissingen, personele aangelegenheden, investeringen met de Managing Director en CFO.
 • Bespreken van ideeën, concepten met Sales & Marketing Director.
 • Bespreken van technische en operationele zaken met Team Leaders van Project Engineering, E&S, R&D en andere medewerkers van de afdeling.
 • Uitwisselen van informatie met o.a. Supply Chain, TQM, Sales & Marketing en STB.
 • Afstemmen van door hen te leveren know how met consultants.
 • Communiceren over techniek, kwaliteitsbeheersing, programmavoortgang en nieuwe ontwikkelingen met (internationale) klanten, opdrachtgevers, leveranciers en samenwerkende bedrijven bij de presentatie van gekozen oplossingen aan klant en overtuigen van voorgestelde alternatieven (Engels/Duits).
 • Uitwisselen van informatie met subsidieverstrekkers (nationaal en binnen de EU) (Engels/Duits).
 • Communiceren over levering van diensten met technologiecentra zoals TU en TNO.
 • Maken van risicoanalyses en schrijven van subsidieaanvragen, rapportages en patentaanvragen.
 • Geven van presentaties (intern en extern) (Engels/Duits).
 • Het vermogen om weerstanden positief om te zetten naar een constructieve bijdrage aan verandering.

Bevoegdheden

 • Bepalen van en uitvoering geven aan het technology beleid.
 • Analyseren en interpreteren van extern verworven gegevens en hierover adviseren aan de directie.
 • Nemen van maatregelen ter oplossing van problemen ten aanzien van technische en capaciteitsmogelijkheden, kwaliteit, leverings- en doorlooptijden.
 • Bepalen van de afdelingsorganisatie en de samenstelling van projectteams.
 • Beslissen over inzet van mensen en middelen.
 • Opstellen, invoeren en bewaken van procedures en voorschriften.

Verantwoordelijkheid

 • Gekozen technische concepten en ontwikkelingsstrategie (invulling van programma van eisen, vaststelling van ontwikkelingsprogramma’s en stellen van prioriteiten voor de programma’s).
 • Zekerstelling van het ontwikkelingsproces door adequate beheers- en bewakingsmaatregelen op het gebied van kwaliteit, opvolgen werkmethoden, training, opleiding, kwalificatie en begeleiding van medewerkers, budgetbewaking, afstemming van capaciteit op orderpakket, doorlooptijden (zo nodig stopzetten van productie indien kwaliteitsredenen dit eisen), integrale product-life-cycle-costs.
 • Vaststellen van afdelingsdoelstellingen als afgeleide van de ondernemingsdoelstellingen.
 • Technologische-beleidsontwikkeling- en realisatie.
 • Realisatie en afwikkeling van (alle mogelijke) subsidies en andere financieringen.
 • Voortdurend volgen van in- en externe ontwikkelingen op het gebied van technologie- en productievernieuwing.
 • Externe vertegenwoordiging en presentatie van Technology-activiteiten van de onderneming.
 • Optimale personele bezetting.
 • Uitvoering geven aan het HR-beleid in overleg met HR, binnen de eigen afdelingen.

Wat ga je doen?

Management

 • Bespreken van afdelingsoverschrijdende zaken als lid van het managementteam.
 • Opstellen van beleidsplan, operationeel plan en de jaarbegroting en het bewaken van de daarbij behorende budgetten.
 • Mede-opstellen, bewaken en uitvoeren van de strategie en visie van de onderneming.
 • Mede-opstellen van het langetermijn jaarplan door het opstellen van dat deel dat betrekking heeft op de afdeling Technology.
 • Vaststellen en monitoren van het Technology budget en prestatie-indicatoren.
 • Analyseren van diverse rapportages, cijfers en opstellen actie-/verbeterpunten.
 • Bewaken van de effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten.
 • Doen van investeringsvoorstellen (b.v. bedrijfsmiddelen, automatiseringssystemen) aan de Managing Director.

Beleidsontwikkeling

 • Het opstellen van de lange termijnvisie in opdracht/overleg met Managing Director.
 • Opstellen van (lange termijn) ontwikkelingsprogramma’s op basis van geregistreerde) behoeften en kennis van in- en externe (technologische)-ontwikkelingen.
 • Vaststellen en registreren van de behoeften aan onderzoek, ontwikkeling, nieuwe en te vernieuwen producten, diensten en werkmethoden binnen het bedrijf op basis van interviews en aanvragen van managers.
 • Coördineren van kennisverwerving over nieuwe technology-ontwikkelingen en concurrentie in de markt wereldwijd (bezoeken van beurzen, lezingen, universiteiten etc.).
 • Volgen, bijeenbrengen, ordenen en actueel houden van intern en extern verworven informatie met betrekking tot product-, diensten- en methodiekontwikkelingen, concurrentiebeeld en subsidiemogelijkheden.

Organisatie

 • Zorgen dat ontwikkelingsprogramma’s plaatsvinden binnen het opgestelde programma van eisen, de budgetten en het tijdsplan en binnen de geldende procedures, wetten, regels en instructies.
 • Beoordelen van technische concepten en zorg dragen voor oplossen van technische problemen.
 • Bepalen/beoordelen van de strategie voor ontwikkelingsprogramma’s.
 • Zekerstellen dat de mensen en middelen gekwalificeerd zijn en blijven voor de te ontwikkelen producten (moderne technologie, moderne processen, flexibiliteit).
 • Zorgen voor beheersing: gegevens over kwaliteit, doorlooptijd/leveringstijd en kostenfactoren als voortgang ten opzichte van plan en productiviteit.
 • Analyseren van de uit de beheersingsgegevens zichtbare knelpunten en verbeteringsmogelijkheden en zekerstellen van oplossingen en continu-verbeteringen.
 • Zekerstellen van de onafhankelijkheid van de kwaliteitsverificatie.
 • Initiëren van nieuwe technische ontwikkelingen en aandragen en opstarten van nieuwe toepassingen.
 • Voeren van het programma-management van ontwikkelingsprogramma’s.
 • (Laten) opstellen van offertes en projectplannen voor nieuw te ontwikkelen producten.
 • Adviseren en ondersteunen van Sales en Supply Chain bij diverse activiteiten, ontwikkelbaarheid van producten, kwaliteitsbeslissingen, garantieklachten.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

 • Onderzoeken en op de hoogte blijven van (internationale) subsidie- en financieringsmogelijkheden.
 • Initiëren, verzorgen en begeleiden van subsidie- respectievelijk financieringsaanvragen.
 • Beheren en procedureel afwikkelen van toegekende subsidies respectievelijk financieringen.

Leidinggeven zie alinea Technology Manager m.b.t. Technology afdeling

 • Initiëren, begeleiden en stimuleren van werkoverleg.
 • Zorgen voor training, opleiding, kwalificatie, motivatie en werksfeer.
 • Besluiten over arbeidsvoorwaarden en personele aangelegenheden.
 • Leidinggeven aan multidisciplinaire ontwikkel- en projectteams, bestaande uit medewerkers van verscheidene afdelingen/disciplines door het scheppen en zekerstellen van voorwaarden voor een optimaal ontwikkelingsproces, verrichten van personeelsselectie voor de samenstelling van de teams.
 • Bewaken van planning, voortgang, kwaliteit en bijsturen bij afwijkingen.
 • Begeleiden van medewerkers, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, vaststellen en overeenkomen van hierop afgestemde ontwikkelingstrajecten.
 • Verdelen taken en verantwoordelijkheden.
 • Controleren van voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden.
 • Adviseren ten aanzien van personele aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de afdeling.
 • Het vermogen om weerstanden positief om te zetten naar een constructieve bijdrage aan verandering.

Wat verwachten we van jou?

Opleiding
– Master’s degree Technology/Science/Process Engineering/Business Development
– WO werk – en denk niveau

Aanvullende training & kennis van applicaties:
– Uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Ervaring:
– Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke positie
– Bewezen ontwikkeling in technology strategieën
– Bewezen analytisch vermogen
– Werken binnen een afdeling/team
– Beschikt over visie, inspiratie en creativiteit
– Is gewend leiding te geven
– Ervaring met het analyseren en optimaliseren van interne- en externe technology processen.

Overig:
– Bereidheid tot reizen
– Andere voorkomende werkzaamheden.

  Wat krijg je?

  • een MT functie met veel ruimte en bevoegdheid in handelen en functioneren
  • een wereldwijd innovatief productie en ontwikkelbedrijf binnen een zeer interessante sector
  • Invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie
  • Mogelijkheid tot persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Onderdeel zijn in het ontwikkelen van een geweldig team van hooggekwalificeerde en gemotiveerde en trotse medewerkers.
  • Competitief sterk salaris

  Enthousiast en wil je meer weten?

  Of ken je iemand anders die deze functie zou willen en kunnen vervullen? Reageer dan door een sollicitatie te sturen aan info@talentplatvorm.nl of via onze website: www.talentplatvorm.nl   Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met David Toering op telefoonnummer 0512 20 20 08.

  Vanuit bijna 20 jaar ervaring vindt Talentplatvorm (latent) oriënterende hoogopgeleide technici & managers en verbindt deze met een passende bedrijfscultuur en vervolgens functie. Wij selecteren onze opdrachtgevers vooraf op cultuur (hoe gaan ze met elkaar om), liquiditeit en betrouwbaarheid. Zaken die je aan de voorzijde vaak niet ziet. Je werkt in een prettige sfeer waar iedereen elkaar respecteert en waar fouten gemaakt mogen worden. Complimenten krijg je niet alleen als iets goed is gegaan, maar ook voor “de weg ernaartoe”, ook al heeft het niet het verwachte resultaat gebracht. Kortom plezier in je werk!

  Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring (zie footer van onze website)