Taal en Techniek hebben elkaar gevonden !

DC Taleninstituut is in januari 2015 een samenwerkingsverband aangegaan met Talentplatvorm. “Een mooie combinatie van TalenT(echniek). Alpha (taal) en Bèta (techniek) hebben elkaar nodig. Taalkundigen en mensen met een talenknobbel, hebben vaak weinig affiniteit met techniek. Technici, daarentegen, hebben vaak weinig met de taal. 

Wij signaleren dat er een sterke behoefte is aan taaltrainingen gericht op de techniek. Technisch gerelateerde bedrijven hebben vaak een product dat internationaal aan de man wordt gebracht of geïmporteerd wordt. Tegelijk zijn er veel werkzoekenden en sollicitanten die het moeilijk vinden om een buitenlandse taal te spreken, terwijl het de kans juist behoorlijk vergroot voor het vinden van een mooie baan in de techniek”, aldus Marloes Hardy van het taleninstituut.

Technici hebben vaak weinig met de taal op de manier waarop die op school gepresenteerd wordt. Zij laten de taalvakken indien mogelijk al gauw vallen, terwijl er in het bedrijfsleven juist veel vraag is naar techneuten die hun talen spreken.

“Als familiebedrijf is het taleninstituut al bijna 30 jaar grenzeloos actief in Noord-Nederland. In 1986 is het instituut al begonnen met het geven van cursussen Duits, onder de toenmalige naam “Deutsch Communicatie”. Door de jaren heen is het cursusaanbod uitgebreid met Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Pools en de Scandinavische talen en is de naam verandert in DC Taleninstituut. Inmiddels is het instituut gespecialiseerd in maatwerktrainingen voor technische bedrijven. “De taalcursussen zijn heel functiegericht en dat is precies wat techneuten nodig hebben. Ook op het gebied van vertalen zijn er veel technische bedrijven die de weg naar het taleninstituut hebben weten te vinden: zij laten hun handleiding vertalen in diverse talen.”

Op 11 januari 2014 schreef het taleninstituut in LC: “Steenkolen Duits kost jaarlijks 7 tot 8 miljard euro aan exportinkomsten”. Dit werd op 27 mei 2014 bevestigd door koningin Maxima, die tijdens een bezoek aan Duitsland een oproep deed aan alle Nederlanders: “Ga Duits leren ! “We hebben dit jaar een onderzoek verricht en geconstateerd dat inmiddels circa 75% van de opdrachtgevers technische bedrijven zijn”

David Toering is op 1 juli 2014 gestart met zijn bedrijf Talentplatvorm en weet als geen ander wat er speelt op de technische arbeidsmarkt in Noord Nederland, gezien zijn 10 jaar ervaring in deze branche. Hij signaleert al jaren dat er een sterke behoefte is aan taaltrainingen gericht op de techniek. “Technisch gerelateerde bedrijven hebben vaak een product dat internationaal aan de man wordt gebracht of geïmporteerd wordt. Tegelijk zijn er veel werkzoekenden en sollicitanten die het moeilijk vinden om een buitenlandse taal te spreken, terwijl het de kans juist behoorlijk vergroot voor het vinden van een mooie baan in de techniek.”

Marloes Hardy, vult aan dat er momenteel ook veel technisch- en medisch specialisten naar Nederland worden gehaald omdat er een groot tekort ontstaat in Nederland. “In één week waren er o.a. drie aanvragen van Tandartsen uit het buitenland die hier als zzp’er bij diverse tandartspraktijken willen gaan werken. Ze moeten alleen de Nederlandse taal en de bijbehorende cultuur nog leren. Wij geven ze dan het vertrouwen om Nederlands te durven spreken tijdens onze training NT2 (Nederlands Tweede taal). “

“We pakken het probleem van tekort aan technisch specialisten en het gebrekkig spreken van de buitenlandse taal bij de bron aan”, zegt Marloes. “Maak de Bèta jeugd op de basisschool al bekend met Engels, Spaans, Duits en Frans.” Het taleninstituut heeft al proeven gedaan door het geven van taallessen aan kinderen. “Ze waren erg enthousiast en ze konden het direct toepassen tijdens hun zomervakantie in het buitenland. Leerlingen op het voortgezet onderwijs komen er vaak later achter dat ze de taal nodig hebben. Niet zozeer voor hun vervolgstudie in de techniek, wel voor later op de arbeidsmarkt.

Logo DCT met payoff - CMYK                    Taal en Techniek hebben elkaar gevonden.                                                                                             logo-met-payoff