Subsidie en scholingsvoucher bij aannemen talent

In sommige gevallen kun je een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies. De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een taalcursus of taaltraining bij DC Taleninstituut in Drachten

Neem je bijvoorbeeld een oudere of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? Dan krijg je tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kun je gratis berekenen hoeveel subsidie je kunt krijgen als je bepaalde werknemers in dienst neemt.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je neemt een werknemer in dienst met een WIA-uitkering of werknemer van 56 jaar of ouder in dienst met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Je neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst (mobiliteitsbonus).
  • Je neemt een werknemer in dienst van 56 jaar of ouder. Deze heeft 2 jaar niet gewerkt en krijgt een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
  • Je neemt tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een werknemer in dienst van 18 tot en met 26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering. Je geeft hem minimaal een halfjaarcontract voor 24 uur per week.

Hoe kun je aanvragen?

Je past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte. Je werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Hij vraagt de doelgroepverklaring aan via UWV Telefoon Werknemers. Informeer bij de gemeente naar de doelgroepverklaring voor de bijstand.

Scholingsvoucher voor 50 plussers

De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een taalcursus of taaltraining bij DC Taleninstituut in Drachten

Wil je een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen? En heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kun je voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal € 1000 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen.

Neem je een werknemer met een WW-uitkering in dienst die 50 jaar of ouder is op de eerste dag van zijn opleiding? Dan kun je voor hem een scholingsvoucher aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De opleiding van de werknemer duurt maximaal 1 jaar. Als hij slaagt, krijgt hij een erkend diploma/certificaat.
  • De aanvraag scholingsvoucher is uiterlijk 2 weken na de eerste opleidingsdag van de werknemer door UWV ontvangen.
  • Er moet een getekend arbeidscontract zijn tussen u en de werknemer. Hieruit moet blijken dat de werknemer bij u in dienst komt, uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij de opleiding heeft afgerond.
  • U neemt de werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal 12 uur per week, voor ten minste 3 maanden.U kunt als werkgever de scholingsvoucher aanvragen óf de werknemer kan dit doen.
  • Per werknemer is 1 aanvraag mogelijk.

Kijk op Overheid.nl voor de volledige tekst van de Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen