Scholingsvoucher van 2500 euro voor iedere werkzoekende!

UWV ScholingvoucherNog steeds weten veel werkzoekenden niet dat je sinds kort een scholingsvoucher van 2500 euro kan krijgen!

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een subsidie voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kun jij je laten bij- of omscholen naar een kansberoep. U kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan een taaltraining zodat je wellicht wel die ene baan krijgt. Dit kan bij DC Taleninstituut in Drachten.

Je kunt hiervan gebruikmaken als de volgende 2 situaties voor jou gelden:

  1. Je ontvangt WW-uitkering, hebt een arbeidsovereenkomst of u werkt als zelfstandige; én
  2. Je gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep of u wilt met een ervaringscertificaat (EVC) bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn:

  • Je moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij UWV. Dat doet u door uw cv te plaatsen op werk.nl.
  • Je beroep waarvoor jij de opleiding doet, is opgenomen in de Kansberoepenlijst
  • De opleiding wordt afgesloten met een diploma of certificaat.
  • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. Als de opleiding duurder is, dan betaal je de rest zelf.
  • Jouw aanvraag voor de scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na je eerste opleidingsdag bij ons binnen zijn. Je vraagt de voucher uiterlijk 31 december 2017 aan.
  • Je kunt 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
  • Er is niet eerder een opleiding of EVC-traject voor jou betaald vanuit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015.
  • De opleiding of de kosten voor het behalen van het ervaringscertificaat tijdens een EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de overheid.

Kijk verder op de site van het UWV http://bit.ly/2bI73xo