Samenwerking Sanne Berghuis en Talentplatvorm

Onlangs ben ik in contact gekomen met Sanne Berghuis, die de natuur als coachterrein heeft. In het bos ben je vrij van prikkels en invloeden van buitenaf die dagelijks op je inwerken. Dit kan letterlijk een verademing zijn. Rust, ruimte, buitenlucht, fysieke beweging, elkaar niet steeds aan hoeven te kijken. Kortom een setting waardoor je relatief makkelijk bij je gevoel en jouw eigen antwoorden komt.

Sanne ondersteunt je om tot de kern te komen, zodat je er in je leven en op de werkvloer uit kunt laten komen wat er in jou zit. Zij werkt niet met systemen, trucjes en modellen. Haar kracht zit ‘m in haar vraagstelling, scherpte, het bieden van andere perspectieven en teruggeven wat ze opmerkt. Alles zonder oordeel. Haar manier van coachen is niet zozeer een zoektocht naar oplossingen, maar eens stilstaan bij wat er is, om je bewust te worden van wat er onbewust speelt. Je doet Sanne eigenlijk tekort als je haar coach noemt. Ze inspireert, staat dicht bij haar zelf en laat het lekker op haar afkomen. Wat mij betreft zijn het inspiratiesessies! 

Waarom samenwerking?

Talenplatvorm en Sanne blijken een gemeenschappelijke visie, drive en manier van omgang met mensen te hebben. Wij vinden het vanzelfsprekend om een echt gesprek aan te gaan, van mens tot mens in plaats van, van rol tot rol. Beide zijn we gericht op ontplooiing door het eigen vermogen van mensen en organisaties aan te boren. Vanuit het besef dat bezieling en verbinding wezenlijke voorwaarden zijn voor een duurzaam resultaat. Verbinding met jezelf en dat wat jou innerlijk drijft enerzijds en de verbinding met het hierbij passende bedrijf anderzijds.

Wat ga jij beleven tijdens de inspiratiesessies ? 

We verkennen wat er bij jou speelt, waar je tegenaan loopt, waar je kracht ligt, wat je drijft en wat jij nodig hebt om goed tot je recht te komen.  Of je nu sollicitant, ondernemer of manager bent. Op actieve wijze nodig ik je uit om stil te staan bij jezelf en een laag dieper te kijken. Wat kenmerkt jou? Wat drijft jou? Hoe kan je er uit laten komen wat er in jou zit? Wat heb jij nodig om je talent te kunnen ontplooien? Wat maakt dat je een nieuwe stap wilt maken?

Wat levert dit voor jou op als “latent oriënterende”(sollicitant) of bedrijf ?

Talentvorm ziet het samenbrengen van de juiste persoonlijkheid en de juiste bedrijfscultuur als speerpunt. Dit is een voorwaarde voor een optimale match tussen vacature en een persoon met bepaalde kennis en expertise. Door het intensieve contact met bedrijven, kent Talentplatvorm de bedrijfsculturen en weet het wat er speelt in de markt en achter de schermen bij bedrijven. De samenwerking met Sanne Berghuis dient als voorbereidende verdieping voor sollicitanten om aan David te kunnen overbrengen wie zij zijn, wat zij kunnen, willen en zoeken.

Als oriënterende op de arbeidsmarkt en als ondernemer of manager binnen een bedrijf, is het van belang om meer helderheid en inzicht in jezelf te krijgen van waaruit je in actie kan komen. Inspiratiesessies met Sanne bieden verdieping en helpen om jouw innerlijk gedreven koers te vinden en de juiste keuzes te kunnen maken.

Sanne over David

Ik ervaar David als iemand met een open vizier en een creatieve geest die gaat voor een combinatie van zingeving en resultaat. Zowel voor zijn klanten als voor zichzelf. Hij wil niets liever dan mensen samenbrengen, waarbij ieder vanuit z’n eigen kracht of expertise een bijdrage levert aan het geheel. Op basis van vertrouwen, verbinding en expertise een gemeenschappelijk doel nastreven, voorbij vastgeroeste en geijkte samenwerkingspatronen en -vormen.

De inspiratiesessies met mij doet hij om nog dichter bij zich zelf te blijven en zowel privé als zakelijk te te handelen naar wat écht bij hem past. Hij stelt zich open om te ontdekken wat er sluimerend of onbewust in hem leeft. Hij is bereid om een laag dieper te kijken. Zich te laten bevragen, confronteren en andere perspectieven aan te laten reiken. Hij is bereid om naar z’n eigen belemmerend gedrag te kijken en wil leren luisteren naar z’n gevoel om zingeving te vinden. Om te gaan doen waar hij werkelijk warm voor loopt, waarin hij het beste tot zijn recht komt. Om resultaat te bereiken dus, voor zichzelf én voor anderen.

Neem contact met ons op voor een kennismaking met Sanne.