Jr. Maintenance Engineer | Continuous Improvement | Procesindustrie

  • Maintenance, Proces engineer, Procesverbeteraar, Reliability
HBO Technische Bedrijfskunde | MBO Elektrotechniek | Greenbelt kennis: DMAIC, TPM, Six Sigma | geb. jaar 1986 | woonplaats: regio Lemmer | Resume 10382495

Omschrijving kandidaat

Als Industrial Maintenance Engineer wordt deze HBO’er Technische Bedrijfskunde enthousiast van het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Enerzijds het beter, goedkoper of sneller maken van processen en producten, anderzijds het in control willen zijn van de verschillende variabelen en hiermee de bijbehorende risico’s vroegtijdig constateren en te reduceren. Het geeft hem voldoening om dit met een team of individueel te kunnen realiseren. Hij heeft ervaring in elektrotechniek, procestechniek en productietechniek en ruime ervaring bij bedrijven in de procesindustrie. Bovendien bekend met ERP systemen, Lean methodieken, DMAIC, TPM en Six Sigma, waarbij hij onderhoudschema’s optimaal in controll krijgt. Middels data analyses maakt hij afwegingen om tot een ideaal punt te komen wat hij vervolgens rapporteert. Functies als o.a. Maintenance Engineer of Continous Improvement spreken hem aan. Hij is per direct beschikbaar.

Werkzaamheden en Projecten

Maintenance Engineer

  • Productie proces beheersen
  • Storingen oplossen
  • Afwijkingen constateren
  • Medewerkers opleiden
  • Medewerkers aansturen
  • Meedenken aan proces verbeteringen.
  • Werken met SCADA, QPM

Project SMED,TPM, LEAN

Een beslissingsondersteunend systeem gebouwd dat inzicht geeft in de ombouwtijd en de tijd dat de machine op normaal niveau weer draait. Door toename van kleinere orders moest er meer worden omgebouwd in kostbare productietijd. Om hier grip op te krijgen zijn de onderdelen van de ombouwtijden met SMED ( Methode Single-minute of Die) een MMO Multi Moment Opname (MMO) gekwantificeerd. Zodat er per ombouw een theoretisch ombouwtijd kan worden vastgesteld op basis van de afstellingen van oude order naar de nieuwe order. De ombouwtijd die werd gebruikt was verweven met de tijd dat een machinelijn weer op niveau draait. Door in de machine data de juiste data te filteren is de werkelijke ombouwtijd en running in time naar boven gehaald. Deze is in een werkend systeem gezet op basis van Excel waarbij realtime de ombouwtijden kunnen worden gevolgd en kunnen worden vergeleken met theoretische tijd. Dit systeem is verder financieel onderbouwd zodat men ook weet hoeveel verlies er is in een bepaalde ombouw verloren gaat. Hier zijn vervolgens beslissingsbomen aan gekoppeld zodat de manager of ploegleider grip krijgt in zijn handeling om de ombouwtijd te verkorten. Het bedrijf was zeer tevreden en er werd gekeken om het systeem te implementeren in het nieuw komende software systeem.

Project 5 Times Why, OEE, Six Big Losses

Aanbevelingen gedaan voor het capaciteitsprobleem op de afdeling techniek. De productieorders werden ingepland op een oude en nieuwe variant van de desbetreffende machines, hier werd geen onderscheid in gemaakt. Door het proces te analyseren, tijdsmetingen en interviews te houden met de betrokkenen, werd er inzicht gegeven in de verschillen tussen de oude en nieuwe machines. Hierop konden aanbevelingen worden gegeven over de afweging of bepaalde order met bepaalde specificatie juist wel of juist niet moet worden ingepland op de oude of de nieuwe machines. 

Ik ben

nieuwsgierig, analytisch /technisch /procesmatig sterk, autodidactisch, pragmatisch, oplossingsgericht, een mensen mens en authentiek

Ik wil

alles weten, vrijheid in mijn functie, processen verbeteren

Ik kan

Handvaten geven aan monteurs, bewustwording creëren waarom we doen wat we doen, processen goed overzien (helikopterview)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.