Projectmanager | QHSE Manager | Bouw-Civiel & Infratechniek – Offshore

 • Hoofd QC, Manager, Projectmanager, QA, QC
HBO Economie & Management | WO - Rechtsgeleerdheid | HBO Operationele Techniek | HAVO | Trainingen: Generieke Poortinstructie (GPI) | 2 jarige Projectmanagement | Systems Engineering | 26 jaar werkervaring | woonplaats: regio Drachten | Resume 9405497

Omschrijving kandidaat

Deze ervaren professional heeft uitgebreide werkervaring aan zowel de opdrachtgevers- en ook opdrachtnemerskant. Hierdoor is hij in staat zich vlot te oriënteren op de wederzijdse belangen in een project en zijn opdrachtgever te ondersteunen bij hun taak. Daarnaast is hij mensgericht en door zijn gevoel voor de omgeving in staat om zich in te leven in de organisatie- en projectdoelstellingen van zijn werkgever. Hij zoekt een sturende (project)management functie binnen de bouw-civiel- en infratechniek, offshore of zware machinebouw.

Werkzaamheden

Infratechniek

Projectleider
Het leiden van projecten op het gebied van het lokaliseren en het op tekening vastleggen van Ondergrondse Infrastructuur. Resultaatsverantwoordelijkheid. Onderhouden en ontwikkelen van klantrelaties. Portefeuille: Shell, BP, Vopak, Rijkswaterstaat, Gasunie, Worley, Aecom, Arcadis, Sweco.

Adviseur Projectbeheersing
Het uitvoeren van ISO 9001 audits in opdracht van Rijkswaterstaat. Capaciteitsmanagement project Aanpak Ring Zuid, WOB coördinatie aanpak Ring Zuid

QHSE coördinator Grote Projecten
QHSE coördinator Grote Projecten: het uitvoeren van QHSE werkzaamheden met de nadruk op Kwaliteitsmanagement (QA/QC). Het voorbereiden van project specifieke kwaliteitsplannen (kwartiermaken), gebaseerd op de AMI (Asset Management) of PMI (Realisatie) brondocumenten van de Infra.
Het uitvoeren van kwaliteitsaudits, risicomanagement, geven van advies aan het projectmanagement.

 • Contractgebied Midden Noord
 • Contractgebied Zuid-Kennemerland
 • CIBOOR
 • Landelijk Meetnet Water
 • Project Amsterdam-Rijnkanaal (PARK)

QHSE manager
het ondersteunen van de (snel gegroeide) organisatie op het gebied van Kwaliteit, Arbeidszorg en
Milieu. ISO 9001:2015, VCA**, CO2 ladder en Veiligheidsladder.

 • Opstellen, bewaken (laten) uitvoeren van het QHSE-beleid en KAM-zorgsysteem van de organisatie met behulp van jaarplan;
 • Organiseren en uitvoeren van zowel interne als externe audits;
 • Analyseren van veiligheidskwesties en opstellen van verbeterplannen;
 • Verkrijgen, behouden en beheren van VCA**, ISO 9001:2015, BRL7000, CO2- en Veiligheidsladder;
 • Adviseren van de Directie over kwaliteitsmanagement en prioriteringen. Input genereren ten behoeve van de planning & control cyclus.

Adviseur Contractering
Lead-auditor ISO 9001:2008 in civiele – en railprojecten. Uitvoeren van in- en externe systeem-, proces- en product audits ISO 9001 en ISO 14001. Toets coördinatie in grote civiele en wegenbouw projecten en
projectbeheersing.

 • Provincie Fryslân, De Centrale As, contract Midden 1 en Noord 3 A als lead-auditor ISO 9001 en Toetscoördinator (€ 16 mio);
 • Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier, IJsseldelta, lead-auditor (€ 500 mio), inclusief productaudits bij beton- en staalleveranciers;
 • Rijkswaterstaat, Stormvloedkering Ramspol, lead-auditor (€ 250k);
 • Rijkswaterstaat, Vaarweg Verbreding Eemshaven-Noordzee
 • Rijkswaterstaat, Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl
 • Renovatie IJsstadion “Thialf” als lead-auditor ISO 9001 (€30 mio);
 • Gemeente Opsterland, vervanging brug Sparjebird, als Leadauditor ISO 9001 (€ 1,5 mio);
 • ProRail, diverse rail projecten (onderdoorgangen, geluidsschermen), als lead-auditor ISO 9001;
 • Gemeente Veenendaal, Engelenburg-Zuid, als lead-auditor ISO 9001 en opleider;
 • Waterschappen, als co-auditor ISO 9001 project Dijkverzwaring Ameland (€ 40 mio), Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, lead-auditor ISO 9001; Oostersluis-Bronssluis, traject Groningen (€ 200 mio), risicomanager;
 • Ingenieursbureaus, Interne audit cyclus ISO 9001 en ISO 14001 als leadauditor, het voeren van (interne) Veiligheids Observatie Gesprekken;

Tendermanager
Rail(landelijk): verantwoordelijk voor tenderen. Prekwalificatie, partnerkeuze, selectie onderaannemers, beoordeling PvE, adviseren over GO/NOGO en teamindelingen tenders, risicobeoordeling inschrijvingen, planning bewaken, Nota van Inlichtingen, kostprijsberekening/prijsvorming en complete, volledige en foutloze
indiening van de aanbestedingsstukken. Beantwoorden van VTO’s, bijhouden referentiedatabase en terugkoppeling bij EMVI beoordelingen. Leveranciersbeoordelingen. Implementatie en continue
verbetering van iWorks, het rail specifieke kwaliteitssysteem en ISO 9001:2008 auditor.

Talenten in een team / organisatie

 • Betrouwbaar en de stabiliserende factor
 • Loyaal teamlid
 • Volgzaam aan gegeven gezag
 • Goede luisteraar, geduldig en empathisch.
 • Voert taken van begin tot eind uit

Je kunt in teamverband de volgende talenten inzetten of ontwikkelen

 • Van nature gericht op relaties
 • Leidinggevende die deelneemt aan het proces en doelstellingen bereikt door middel van
  persoonlijke relaties
 • Zorgt dat anderen zich op hun gemak voelen en het gevoel hebben er toe te doen
 • Toont oprechtheid en loyaliteit
 • Bied gespecialiseerde vaardigheden
 • Ziet het (mogelijke) proces om zaken aan te pakken
 • Intuïtief in relaties en persoonsbenadering
 • Bijzonder nuchter, realistisch en praktisch
 • Committeert aan teamdoelstellingen
 • Betrouwbaar, geduldig, stabiel en gelijkmatig

groeigebieden in effectiviteit in de stijl van Vredestichter

 • Sta open voor veranderingen, ontwikkel uw flexibiliteit
 • Wees directer in uw benadering, in woorden en daden
 • Richt u meer op de hoofddoelen van het team dan de specifieke procedures
 • Ga confrontatie niet uit de weg, handel confrontatie constructief af
 • Verhoog uw tempo om doelen en deadlines te halen
 • Toon meer initiatief
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.