ELDERS GEPLAATST Manager Operations / Productie (Hoofd Bedrijfsbureau)

 • Manager, Manager Operations, Productiemanager
Resumenr:  4599243
Woonplaats: Regio Drachten
Opleiding: QRM Alpha Specialist (Diploma), Werktuigbouwkunde (Wis- en natuurkunde) 
Trainingen: Hoger Productiemanagement
Relevante werkervaring: 20 jaar

Omschrijving kandidaat

Deze resultaatgerichte technisch leider heeft ruime leidinggevende ervaring binnen diverse technische- en metaalverwerkende productiebedrijven. Zijn leiderschap stijl kenmerkt zich als persoonlijk, dienend, coachend- en inspirerend. Een “bruggenbouwer”. Hij zet medewerkers in vanuit hun eigen kracht, vaardigheden en competenties. Hierbij betrekt hij ze om zo gezamenlijk goed te presteren en de gestelde doelen te bereiken. Deze kandidaat ambieert weer een leidinggevende functie binnen de techniek. Dit kan zijn Manager Operations, brede functie als Productiemanager of Hoofd Bedrijfsbureau.

Verantwoordelijkheden

  • Verantwoordelijk voor de rapportage aan de algemeen directeur;
  • Lid van het Managementteam;
  • Medeverantwoordelijk voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen om deze te behalen;
  • Eindverantwoordelijk voor de afdelingen Bedrijfsburo, Productie, Logistiek en Onderhoud.
  • Verantwoordelijk voor het personeels- en opleidingsbeleid van de diverse afdelingen
  • Direct leidinggevend aan afdelingsverantwoordelijken en indirecte aan totale productiepersoneel (indirect/direct ca. 60 FTE);
  • Het nemen van beslissingen ten aanzien van de productieplanning, kwaliteitsaangelegenheden en al hetgeen in rechtstreeks verband staat tot het optimaal functioneren van de verantwoordelijkheidsgebieden;
  • Het initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen c.q. aanpassen van werkmethoden in de productie;
  • Het opstellen, uitvoeren en bewaken van onderhouds- en investeringsbudgetten;
  • Het toezien op naleving van hetgeen is vermeld binnen de CAO, Arbowet en de procedures van het managementsystee;
  • Organisatie van het productieproces, zodanig dat een optimale inzet van de productiecapaciteit en arbeidskracht wordt gegenereerd;
  • Vaststellen / autoriseren van de bedrijfsnormen tbv het planningsproces.

    Taken en bevoegdheden

    • Het herorganiseren van de operationele kant;
    • Zorgdragen voor efficiënte en optimale projectplanning, bezetting en afstemming tussen de verschillende afdelingen, subcontractors en toeleveranciers;
    • Zorgdragen voor een veilige en efficiënte arbeidsomgeving;
    • Zorgdragen voor onderhoud van machines en installaties;
    • Zorgdragen voor kostenbesparingen en het doen van investeringsvoorstellen;
    • Behalen en borgen van de deadlines met het gewenste kwaliteitsniveau;
    • Bevoegd tot het zelfstandig uitvoeren van de genoemde taken en het nemen van beslissingen passend binnen het beleid.

    Ik ben

    De resultaatgericht gerichte manager die gaat voor het maximale in mens en machine maar toch voldoende empathisch vermogen heeft.

    Ik wil

    Organisaties efficiënter laten lopen. Kijken naar de optimale inzetbaarheid van medewerkers, productie middelen om zodoende de doorlooptijden te verkorten.

    Ik kan

    Met alle niveaus binnen een bedrijf overweg, weet medewerkers snel enthousiast te maken en weet het totale proces te overzien.

    • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.