Missie en Reden van Bestaan

MISSIE

Het vinden van latent oriënterend technisch en leidinggevend talent dat een ander (nog) niet kent en dit talent rechtstreeks verbinden met een plezierige bedrijfscultuur. Tegen een vooraf bekende transparante fixed fee voor technische bedrijven in Noord-Nederland.”

Hoe realiseer ik deze missie ?

“Opkomen voor alle technische werkgevers en werkzoekenden, die ik beiden als opdrachtgever zie. Deze wil ik onafhankelijk, vertrouwelijk en transparant behandelen en ze tenslotte de beste kans op een succesvolle, plezierige arbeidsrelatie te bieden.”

Wat ga ik voor je doen?

Als ambassadeur promoot ik als Talentplatvorm de bedrijfscultuur van de werkgever binnen mijn unieke talentenpool van ervaren hoogopgeleide technici en leidinggevenden, zodat het juiste talent aangetrokken kan worden.

Tegelijk adviseer ik het technische en leidinggevende talent over de diverse interne bedrijfsculturen die heersen binnen de technische arbeidsmarkt in Noord-Nederland om zo vooraf een mogelijke mismatch te voorkomen.

Wat is mijn persoonlijke doelstelling en Reden van bestaan?

Mijn persoonlijke doelstelling is dat ik een toegevoegde waarde wil zijn en bieden aan de maatschappij. Mensen zoals jij en ik helpen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen zodat je deze vanuit eigen wilskracht kan benutten en er tegelijkertijd plezier aan beleeft.

Talentplatvorm is goed te combineren met mijn gezinsleven omdat ik het delen van mijn passie niet zie als werk, maar als mijn Reden van bestaan waarin ik als persoon wordt gewaardeerd. Ik zie geld verdienen niet als doel maar als middel om mijn ervaring over te brengen op anderen en verder mooie dingen te kunnen blijven doen.