Hoe werven werkgevers anno 2015

In dit onderzoek bekijken we welke wervingskanalen belangrijk zijn en belangrijker geworden zijn (of niet), wat de effectiviteit is en met welke wervingskanalen
je de kandidaten van de hoogste kwaliteit kunt werven. De belangrijkste conclusies zijn 

KONING, KEIZER, LINKEDIN
LinkedIn scoort verreweg het hoogste qua belangrijkste wervingskanaal. Ook als het gaat om (gepercipieerde) effectiviteit scoort zij het hoogst en groeit daarin tussen 2014 en 2015 met 33%. Gemiddeld 1 op de 5 vacatures wordt bij werkgevers ingevuld door gebruik van LinkedIn. Daarmee zien we dat LinkedIn, dat zowel een jobboard als CV-database, talentpool, recruitmentsysteem (ATS) en sourcingsinstrument is, andere wervingskanalen verdringt. In totaliteit worden in 2015 minder wervingskanalen belangrijk gevonden in vergelijking met 2014.

ACTIEVE BENADERING ZORGT VOOR QUALITY OF HIRE
Werkgevers die de quality of hire willen vergroten, winnen het meest door talent actief te benaderen. Daarin zijn talentpools en het eigen recruitmentsysteem (ATS) het belangrijkste, gevolgd door de eigen werknemers in de vorm van referral, interne doorstroom en stagiaires. Ook actieve sourcing, o.a. via LinkedIn, zorgt voor de aanname van meer outperformers. ‘Post, spray & pray’, het (massaal) verspreiden van vacatures via social media en (gratis) vacaturesites, maakt daarentegen dat u minder kwaliteit aanneemt.

JOBBOARDS HEBBEN EEN IMAGOPROBLEEM
Tussen 2014 en 2015 hebben de jobboards heel veel terrein verloren als belangrijk wervingskanaal en zijn gezakt naar plek 7. Dit terwijl jobboards qua effectiviteit nog op een vierde plek staan. Het sentiment is niet positief voor jobboards, terwijl tegelijkertijd werkgevers niet zonder deze, één van de meest effectieve wervingskanalen, kunnen. Dat werkgevers niet zonder jobboards kunnen, blijkt ook uit het feit dat job-aggregators, Google, social media en LinkedIn vaak als (verkapte) jobboards worden gebruikt en groeien in belang en effectiviteit. Er zit dus duidelijk een gat tussen belang, effectiviteit en gedrag wat duidt op een imagoprobleem.

EIGEN WERKNEMERS (WEER) BELANGRIJK
Qua doorstroom focussen we ons in 2015 minder op de eigen werknemers, terwijl zij – onze collega’s – belangrijker worden als wervingskanaal middels referral recruitment. Of dat een bewuste keuze is of een gevolg van de afwezigheid van de benodigde competenties om (nieuwe) vacatures in te vullen kunnen we niet exact zeggen. Wel blijkt uit de Stand van Werven 2015 dat de eigen werknemers essentieel zijn voor het realiseren van quality of hire. Een hogere quality of hire zien we terug in de vorm van interne mobiliteit (doorstroom), bij de inzet van referral (zowel effectief als hoge kwaliteit) als in de vorm van stagiaires.
Stagiaires zijn weer interessant voor een hogere kwaliteit instroom.